27 กุมภาพันธ์ 2562 คาดการณ์โลกร้อนครั้งใหญ่ ในอีก 140 ปีข้างหน้า

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1505616

ช่วงรอยต่อของยุคพาลีโอซีนและอีโอซีนเมื่อประมาณ 56 ล้านปีก่อน โลกเคยประสบกับช่วงที่เรียกว่า PETM (Paleocene-Eocene Thermal Maximum) ซึ่งหมายถึงว่าระดับอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบถึง 5 องศาเซลเซียส หรือ อาจมากกว่านั้น ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้สัตว์และพืชพรรณมากมายพากันสูญพันธุ์ไป นักวิทยาศาสตร์มักจะใช้ช่วง PETM เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ล่าสุดการศึกษาใหม่ชี้ว่ามนุษย์กำลังทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงกว่าที่ปล่อยออกมาในช่วง PETM ถึง 9-10 เท่า และหากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงถูกปล่อยเพิ่มขึ้น คาดว่าจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศในปี พ.ศ.2702 อาจเท่ากับจำนวนที่ปล่อยออกมาในอดีตช่วง PETM ก็เป็นได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในสหรัฐอเมริกา เผยว่าจากการคาดการณ์ครั้งใหม่หมายความว่าภาวะโลกร้อนครั้งใหญ่แบบที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 56 ล้านปีก่อน อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคลูกหลานของมนุษย์เราโดยห่างกันเพียงแค่ 4 ชั่วอายุคนเท่านั้น.